Een andere taal spreken is de sleutel tot het ontdekken van de ware aard van de cultuur van een land. Het beheersen van een vreemde taal is iets om trots op te zijn en het geeft een leven lang plezier. Wij bieden een groot aantal talen aan, variërend van Engels en Italiaans tot Grieks en Arabisch. Niet alleen een uitgebreid aanbod aan beginnerscursussen, maar ook cursussen voor gevorderden en conversatiecursussen staan in ons programma. Een taal leert u niet alleen door anderhalf uur per week een les te volgen. Bij al onze taalcursussen adviseren wij ook thuis tijd aan huiswerk en andere opdrachten te besteden.

Europees Referentie Kader
Vaak komt u, als u een taal wilt gaan leren, al snel in aanraking met het begrip ERK. Het Europees Referentie Kader (ERK), is een Europese standaard om een taalniveau vast te stellen. Ook de Volksuniversiteit gaat dit cursusjaar het ERK hanteren bij onze taalcursussen. 
Wat is het ERK? Het niveau waarop een cursist een taal beheerst, is verdeeld in vier vaardigheden: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Binnen elke vaardigheid zijn er drie niveaus, die in twee delen zijn opgesplitst. De beginnende basisgebruiker heeft niveau A, de onafhankelijke gebruiker heeft niveau B en de vaardige gebruiker beschikt over niveau C. Het normaal beheersen van de moedertaal staat ongeveer gelijk aan niveau C1.

Waar mogelijk worden de cursusniveaus gerelateerd aan deze Europese norm voor taalniveaus