De Volksuniversiteit maakt voor haar cursussen, workshops en lezingen gebruik van de diverse wijkcentra van de gemeente Nijmegen. Bij elke cursus staat aangegeven in welk wijkcentrum deze in principe zal worden gegeven. Doordat we geen vaste locatie hebben kan dit op het laatste moment -wegens ruimte gebrek- worden gewijzigd. Kijk hiervoor regelmatig op onze website.