Bekijk in het menu links ons actuele aanbod. (let op: de jaarcursussen beginnen in september. Houd vanaf april/mei onze website in de gaten voor het nieuwe aanbod voor seizoen 2019-200)

VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK

De taalcursussen zijn voor iedereen toegankelijk en zo opgebouwd dat men zonder enige voorkennis van de taal kan beginnen. In vervolgcursussen worden kennis en vaardigheden steeds verder uitgebreid. In alle cursussen wordt aandacht besteed aan spreek- en luistervaardigheid. Ook de cultuur en gebruiken van het land komen aan bod. Taalcursussen starten het hele jaar door, maar met name in september.

Een andere taal spreken is de sleutel tot het ontdekken van de ware aard van de cultuur van een land. Het beheersen van een vreemde taal is iets om trots op te zijn en het geeft een leven lang plezier. Wij bieden een groot aantal talen aan, variërend van Engels en Italiaans tot Grieks en Arabisch. Niet alleen een uitgebreid aanbod aan beginnerscursussen, maar ook cursussen voor gevorderden en conversatiecursussen staan in ons programma. Een taal leert u niet alleen door anderhalf uur per week een les te volgen. Bij al onze taalcursussen adviseren wij ook thuis tijd aan huiswerk en andere opdrachten te besteden.

Europees Referentie Kader
Vaak komt u, als u een taal wilt gaan leren, al snel in aanraking met het begrip ERK. Het Europees Referentie Kader (ERK), is een Europese standaard om een taalniveau vast te stellen. Ook de Volksuniversiteit gaat dit cursusjaar het ERK hanteren bij onze taalcursussen. 
Wat is het ERK? Het niveau waarop een cursist een taal beheerst, is verdeeld in vier vaardigheden: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Binnen elke vaardigheid zijn er drie niveaus, die in twee delen zijn opgesplitst. De beginnende basisgebruiker heeft niveau A, de onafhankelijke gebruiker heeft niveau B en de vaardige gebruiker beschikt over niveau C. Het normaal beheersen van de moedertaal staat ongeveer gelijk aan niveau C1.

Waar mogelijk worden de cursusniveaus gerelateerd aan deze Europese norm voor taalniveaus

De taalcursussen zijn voor iedereen toegankelijk en zo opgebouwd dat men zonder enige voorkennis van de taal kan beginnen. In vervolgcursussen worden kennis en vaardigheden steeds verder uitgebreid. In alle cursussen wordt aandacht besteed aan spreek- en luistervaardigheid. Ook de cultuur en gebruiken van het land komen aan bod. Bijna alle taalcursussen beginnen in september en eindigen in april.

Niveau-indeling 
De taalvaardigheden (luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven) worden in niveaus ingedeeld volgens het Europees Referentie kader (ERK). Het ERK onderscheidt zes niveaus, gegroepeerd in drie categoriëen: de basisgebruiker (A1 en A2), de zelfstandig gebruiker (B1 en B2) en de (zeer) vaardig gebruiker (C1 en C2). Cursussen bij de volksuniversiteit leiden in het algemeen op tot A1, A2 en soms B1 niveau of hoger. Bij de omschrijving van de cursus staat het niveau volgens het Europees Referentie kader aangegeven. Zie voor meer informatie www.erk.nl.

Studieboeken
In de cursussen wordt gebruik gemaakt van lesmethoden die speciaal ontwikkeld zijn voor onderwijs aan volwassenen. Kosten voor het lesmateriaal (boeken en cd's) zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Aanvullend lesmateriaal zoals kopiëen kun je rechtstreeks met de docent te verrekenen. Lesboeken kunt u bestellen bij de boekhandel. Houd er bij voortijdige aanschaf rekening mee dat een cursus bij onvoldoende belangstelling tot een week voor aanvang geannuleerd kan worden!

Niet diplomagericht
De cursussen zijn niet diplomagericht. Je leert een taal in een ongedwongen sfeer. Bij 80% aanwezigheid kun je een certificaat aanvragen.

Uw inzet
Een taal leren vergt de nodige inzet en inspanning. Het volgen van de lessen en het maken van huiswerkopdrachten zijn nodig om goede resultaten te behalen.